Kategoria: Projekty

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

I will be everything

W roku 2019 i 2020 uczniowie naszej szkoły brali udział w międzynarodowym projekcie artystycznym „I will be everything”. W ramach projektu uczniowie brali udział w warsztatach artystyczno-teatralnych prowadzonych przez Mateusza Wróbla i innych aktorów Teatru Figur.

Projekt Powiedz NIE Przemocy

PROJEKT „Powiedz NIE Przemocy” Projekt ma na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole. Skoncentrowany jest na rozpoznawaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjału szkoły oraz  jej społeczności.

O uśmiech dziecka – projekt

  Bierzemy udział w projekcie: O uśmiech dziecka. Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Gminie Miejskiej Kraków