Solidarność na sportowo u Kusego w Nowej Hucie

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Solidarność na sportowo u Kusego w Nowej Hucie

Samorząd Od Kusego we współpracy ze Stowarzyszeniem „Sursum Corda” był organizatorem Super Akcji pod hasłem Solidarność na sportowo.

Celem projektu była integracja społeczności uczniowskiej z nowymi kolegami i koleżankami z Ukrainy oraz promocja postaw patriotycznych i obywatelskich. Projekt składał się z dwóch części. Najpierw odbyła się integracyjna wycieczka „(e)NH(a) na SPORT(owo)” zorganizowana w formie gry terenowej wzorowanej na harcerskich podchodach. W jej trakcie uczestnicy zapoznali się z najciekawszymi miejscami w Nowej Hucie, które mają sportowy charakter. Natomiast druga część to Szkolne Igrzyska „(z)GRA(na) SZKOŁA” w grach i zabawach podwórkowych na wewnątrzszkolnym dziedzińcu zwanym patio. Na potrzeby organizacji igrzysk zakupiliśmy ze środków przyznanych przez organizatora sprzęt sportowo-rekreacyjny (zestawy do badmintona, kosz zewnętrzny do koszykówki, bramki do piłki nożnej itp.) Inicjatywa społeczna Samorządu Od Kusego była realizowana w ramach grantu przyznanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda, ze środków Fundacji Kindermissionswerk „Die Sternsinger”.

 

 

Pin It on Pinterest