ZEBRANIE ZDAWCZO – ODBIORCZE RADY RODZICÓW

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

ZEBRANIE ZDAWCZO – ODBIORCZE RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo,

w dniu 21.09.2023 roku odbyło się zebranie zdawczo-wyborcze, w wyniku którego wybrano Radę Rodziców działającej w naszej szkole w składzie:

 

PRZEWODNICZĄCA RADY – Aneta PALUCH

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Anna ZARZYCKA

SKARBNIK – Karolina MARCISZ

KOMISJA REWIZYJNA/REDAKTOR STRONY RR – Cezary GROMKO

ŁĄCZNIK ZE SZKOŁĄ – Magdalena CHAJDECKA

 

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024wynosi:

– 70 zł na pierwsze dziecko,

– 35 zł na drugie dziecko,

– kolejne dziecko zwolnione z opłat

 

Jednocześnie informujemy, że składka na radę rodziców jest dobrowolna.

Wpłaty na Radę Rodziców są wykorzystywane na bieżącą pomoc dla uczniów, dofinansowujemy gabinet higienistki szkolnej, bibliotekę, zawody sportowe, obozy sportowe, nagrody, transport i noclegi dla dzieci, obiady, konkursy szkolne, samorządy działające na terenie szkoły, mikołajki, dzień dziecka, szkolne patio.

Dziesięć procent z wpłat na komitet rodzicielski wraca do klasy na koniec roku szkolnego.

 

Konto Rady Rodziców: 71 1090 0088 0000 0001 4364 0608.

 

Opłata ksero:

– 45 zł. – opłata ksero za cały rok szkolny. Kwota ta obejmuje przede wszystkim zakup papieru opłatę serwisową oraz dzierżawę. Nadmieniamy, że w każdym roku szkolnym dla naszych dzieci są kserowane sprawdziany, testy, diagnozy wstępne, egzaminy próbne, karty pracy, oceny opisowe dla nauczania początkowego, materiały przygotowujące dzieci do konkursów i materiały promocyjne na dni otwarte szkoły.

Ponadto miło nam poinformować, że Radę Rodziców zasiliło kilku rodziców. W związku z powyższym wszyscy „zakasujemy rękawy” i ruszamy do pracy.

Nasze hasło – WSZYSTKO DLA NASZYCH DZIECI!!!

Społeczna Rada Rodziców

Pin It on Pinterest