Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wnioski do ZFŚŚ należy składać w zaklejonych opisanych kopertach w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach 13.11 -17.11 2023.

Realizowane będą tylko poprawnie wypełnione wnioski.

Pin It on Pinterest