Edukacja dla bezpieczeństwa

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Drodzy uczniowie,

 

Zawarte poniżej materiały są wycinkiem materiału realizowanego na naszych zajęciach. Treści z załączników  powinny znaleźć się w zeszytach przedmiotowych.
Wszystkich obowiązuje pełny materiał realizowany i omawiany podczas zajęć.

 

Lekcja 1: lekcja 1

 

Lekcja 2: lekcja 2

 

Lekcja 3: lekcja 3

 

Lekcja 4: lekcja 4

 

          Lekcja 6: lekcja 6
          Lekcja 7-8lekcja 7-8
          Lekcja 9lekcja 9
          Lekcja 10lekcja 10
          Lekcja 11lekcja 11
          Lekcja 12lekcja 12