Edukacja dla bezpieczeństwa

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Drodzy uczniowie,

 

Zawarte poniżej materiały są wycinkiem materiału realizowanego na naszych zajęciach. Treści z załączników  powinny znaleźć się w zeszytach przedmiotowych.
Wszystkich obowiązuje pełny materiał realizowany i omawiany podczas zajęć.

 

Lekcja 1: lekcja 1

 

Lekcja 2: lekcja 2

 

Lekcja 3: lekcja 3

 

Lekcja 4: lekcja 4

 

 

          Lekcja 6: lekcja 6

 

          Lekcja 7-8lekcja 7-8

 

          Lekcja 9lekcja 9

 

          Lekcja 10lekcja 10

 

          Lekcja 11lekcja 11

 

          Lekcja 12lekcja 12

 

          Lekcja 15: lekcja 15

 

          Lekcja 16: lekcja 16

 

          Lekcja 17: