Wymagania edukacyjne

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Wymagania edukacyjne

 Klasa 4Klasa 5Klasa 6Klasa 7Klasa 8Przedmiotowe
Zasady
Oceniania
j. polski
j. angielski
historia
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
wf - lekkoatletyka
wf - piłka ręczna
wf - pływanie------------
muzyka------------
plastyka------------
biologia------------
geografia------------
technika------------------------
chemia------------------------------------
fizyka------------------------------------
j. niemiecki------------------------------------
j. francuski------------------------------------
przyroda------------------------------------------------
WOS------------------------------------------------
religiaPZO_kl7
PZO_kl8
edukacja dla bezpieczeństwa------------------------------------------------
wychowanie do życia w rodzinie------------