Rekrutacja

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

===================================================================================================================================

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia kryteriów naboru kandytatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły innej niż szkoła w obwodzie zamieszkania: Uchwała Rady Miasta


Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych: https://krakow.elemento.pl/elemento-parents/main.action


 

Terminarz rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagęw postępowaniu rekrutacyjnym1 – 29 marca 2019 r.21 – 28 maja 2019 r.
2.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe1 – 22 marca 2019 r.21 – 24 maja 2019 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe22 marca 2019 r.24 maja 2019 r.
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowedo 1 kwietnia 2019 r.do 29 maja 2019 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych8 maja 2019 r.12 czerwca 2019 r.
6.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia9 – 17 maja 2019 r.13 – 18 czerwca 2019 r.
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych20 maja 2019 r.19 czerwca 2019 r.