Rekrutacja

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

INFORMACJE  DLA  RODZICÓW  PRZYSZŁYCH  PIERWSZOKLASISTÓW – 2020/ 2021

OFERTA EDUKACYJNA

KARTA ZAPISU NA ŚWIETLICĘ

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

===================================================================================================================================

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły innej niż szkoła w obwodzie zamieszkania: Uchwała Rady Miasta

 

Zapisy do samorządowych szkół prowadzone są w dniach 2 – 31 marca 2020 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00 –  2 marca 2020 r., natomiast wnioski można składać w szkołach w godzinach ustalonych przez jej dyrektora.

Rekrutacja na rok szkolnych 2020/2021 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://krakow.elemento.pl).


Terminarz rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym2– 31 marca 2020 r.19 – 26 maja 2020 r.
2.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe2 – 20 marca 2020 r.19 – 22 maja 2020 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe20 marca 2020 r.22 maja 2020 r.
4.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowedo 1 kwietnia 2020 r.do 27 maja 2020 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych30 kwietnia 2020 r.10 czerwca 2020 r.
6.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.4 – 15 maja 2020 r.15 – 19 czerwca 2020 r.
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych18 maja 2020 r.22 czerwca 2020 r.

 

Próby sprawności fizycznej do klasy pływackiej:

3.03/10.03/17.03.2020

Godz.17:15-18:00

Basen SP 91 os. Handlowe 4

Jest to zgodne z wytycznymi z UMK, które narzucają termin – 2-20.03.2020