WAŻNE! Zmiana dotycząca zebrań z rodzicami

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

WAŻNE! Zmiana dotycząca zebrań z rodzicami

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem dnia 27.08.2020r. w Krakowie strefy żółtej nastąpiła zmiana organizacji zebrań z rodzicami w dniu 01.09.2020r. Informujemy, że:

 

 

  • Klasy 2-3: Zebrania odbywają się wg ustalonego harmonogramu, jednak obecność rodzica/opiekuna prawnego nie jest obowiązkowa. Wszystkie informacje zostaną przekazane przez wychowawcę klasy w dniu 01.09.2020r. poprzez dziennik elektroniczny Librus. (Link do harmonogramu: http://sp91krakow.pl/ew/rozpoczecie-roku-szkolnego-2020-2021-1-wrzesnia-2020-r/)