Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – 1 września 2020 r.

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – 1 września 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

Uczniowie klas 4

Uczniów klas 4 zapraszamy wraz z tylko jednym opiekunem prawnym. Miejsce spotkania – Hala sportowa.

Prosimy o skorzystanie z wejścia bezpośredniego do hali, znajdującego się obok parkingu szkoły i zajęcie wyznaczonych dla danej klasy miejsc. Po krótkiej uroczystości dzieci i rodzice przejdą do przydzielonych sal.

Obecność rodziców podczas rozpoczęcia roku szkolnego jest nieobowiązkowa.

 

  • Godz. 10.30 – wejście do hali sportowej

Klasa 4b     Uczniowie –  sala 34,            Rodzice – sala 32 (obecność rodzica jest nieobowiązkowa)

Klasa 4c     Uczniowie –  sala 36,            Rodzice – sala 35 (obecność rodzica jest nieobowiązkowa)

 

  • Godz. 11.00 – wejście do hali sportowej

Klasa 4a     Uczniowie –  sala 16,            Rodzice – sala 17 (obecność rodzica jest nieobowiązkowa)

Klasa 4d     Uczniowie –  sala 19,            Rodzice – sala 20 (obecność rodzica jest nieobowiązkowa)

Klasa 4e     Uczniowie –  sala 21,            Rodzice – sala 23 (obecność rodzica jest nieobowiązkowa)

 

Uczniowie klas 5 – 8

Uczniów klas 5-8 zapraszamy bez opiekunów bezpośrednio do przydzielonych sal. Prosimy o skorzystanie z wyznaczonych wejść do szkoły.  

 

  •  Godz. 8.00 – wejście od hali sportowej

Klasa 8a – sala 16                  Klasa 8b –  sala 17                

  • Godz. 8.15 – wejście główne do szkoły

Klasa 8c –  sala 19                 Klasa 8d –  sala 21                

  •  Godz. 8.45 – wejście od hali sportowej

Klasa 7a – sala 38                  Klasa 7b –  sala 39                

  • Godz. 9.00 – wejście główne do szkoły

Klasa 7c –  sala 41                 Klasa 7d –  sala 42       Klasa 7e – sala 43      

  • Godz. 9.30 – wejście od hali sportowej

Klasa 6a – sala 16                  Klasa 6e –  sala 17                

  • Godz. 9.45 – wejście główne do szkoły

Klasa 6b –  sala 19                 klasa 6c – sala 20            Klasa 6d –  sala 21            

  • Godz. 10.15 – wejście od hali sportowej

Klasa 5a – sala 38                  Klasa 5b –  sala 39                

  • Godz. 10.30 – wejście główne do szkoły

Klasa 5c –  sala 41                 Klasa 5d –  sala 42      

 

1 września odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas 5-8: 

Zebrania z rodzicami zostają odwołane – wszystkie informacje zostaną przekazane przez wychowawcę klasy w dniu 01.09.2020r. poprzez dziennik elektroniczny Librus.