WAŻNE! Zmiana dotycząca zebrań z rodzicami

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

WAŻNE! Zmiana dotycząca zebrań z rodzicami

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem dnia 27.08.2020r. w Krakowie strefy żółtej nastąpiła zmiana organizacji zebrań z rodzicami w dniu 01.09.2020r. Informujemy, że:

  • Klasy 4: Zebrania odbywają się według ustalonego harmonogramu (dostępny pod linkiem: http://sp91krakow.pl/sp91/2020/08/24/rozpoczecie-roku-szkolnego-2020-2021-1-wrzesnia-2020-r/), jednak obecność rodzica/opiekuna prawnego nie jest obowiązkowa. Wszystkie informacje zostaną przekazane przez wychowawcę klasy w dniu 01.09.2020r. poprzez dziennik elektroniczny Librus.

 

  • Klasy 5-8: Zebrania z rodzicami zostają odwołane – wszystkie informacje zostaną przekazane przez wychowawcę klasy w dniu 01.09.2020r. poprzez dziennik elektroniczny Librus.