Ważne informacje na początek roku szkolnego

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Ważne informacje na początek roku szkolnego

Szanowni Państwo,
składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2022/2023 wynosi :
 
70zł- pierwsze dziecko
35 zł- drugie dziecko 
0zł- trzecie dziecko (wpłaty dobrowolne)
 
Ze względu na podwyżkę kosztów eksploatacji ksero (zakup papieru i opłata serwisowa) zmuszeni jesteśmy podnieść kwotę opłaty za ksero:
Jednorazowa opłata wynosi 45 zł, za cały rok szkolny
 
Wpłat proszę dokonywać na konto Społecznej Rady Rodziców , w tytule wpisując imię i nazwisko Dziecka oraz klasę do której uczęszcza.
Nr konta: 71 1090 0088 0000 0001 4364 0608
 
Jednocześnie informujemy i zapraszamy  przedstawicieli klas na zebranie Zdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 29.09.2022 o godz.18 na stołówce szkolnej.
 
Społeczna Rada Rodziców 

Pin It on Pinterest