Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych


Karta zapisu na świetlicę 2017/2018r.

———————————————————————————————————————————————————————————————