Koniec Roku Szkolnego tuż, tuż !!!

Szkoła Podstawowa Nr 91 w Krakowie

Koniec Roku Szkolnego tuż, tuż !!!

W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców nie próżnowała.

Nasze  wielokrotne spotkania i narady zaowocowały m.in. rozdysponowaniem środków finansowych zgromadzonych na rachunku Rady Rodziców (ze składek na komitet rodzicielski) na:

 • dofinansowanie do obozów sportowych, wyjazdów zawodników na turnieje sportowe i ich udział w zawodach;
 • zakup medali, pucharów i statuetek dla zawodników;
 • organizacja Mikołajek 2021;
 • organizacja Dnia Dziecka 2022;
 • bieżące utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego (ksero);
 • pomoc finansowa dla dzieci z naszej szkoły: kino, teatr, wycieczki klasowe, itp.;
 • dofinansowanie obiadów dla dzieci;
 • dofinansowanie nagród za osiągnięcia artystyczne (plastyczne);
 • dofinansowanie biblioteki szkolnej;
 • dofinansowanie gabinetu higienistki szkolnej;
 • dofinansowanie dla Samorządów Uczniowskich;
 • dofinansowanie do nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego (konkursy klasowe  -przedmiotowe);
 • dofinansowanie do remontu łazienki szkolnej dla klas 1-3;
 • dofinansowanie dla Szkolnego Koła Wolontariuszy;
 • finansowy i czynny wkład w rewitalizację szkolnego patio.

Pin It on Pinterest